VẬN CHUYỂN
CƠ SỞ HẠ TẦNG

TRANG THIẾT BỊ

Ion Exchange

Ion Exchange
https://www.ionindia.com/
Tại Ion Exchange, chúng tôi mang đến cho bạn các giải pháp tổng thể về môi trường – xử lý nước, xử lý chất thải lỏng, tái chế và quản lý chất thải rắn. Các chuyên gia về quản lý nước và môi trường trong hơn năm thập kỷ, chúng tôi cung cấp các giải pháp trên toàn ngành, gia đình và cộng đồng. Tích hợp các công nghệ quy trình mở rộng, thiết kế, kỹ thuật và khả năng quản lý dự án, chúng tôi cung cấp các giải pháp tổng thể với trách nhiệm nguồn duy nhất.

MTS Perforator

MTS Perforator

MTS Perforator cung cấp cho bạn một loạt các sản phẩm chất lượng cao và sáng tạo cũng như giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho dự án mới của bạn: HỆ THỐNG MICROTUNNELING, TUNNEL BORING, CÔNG NGHỆ GHÉP TUYỆT VỜI, KỸ THUẬT INJECTION, ỐNG LÒ & KHOAN DẦU KHÍ CHO DẦU KHÍ, DTH VÀ HDD KHOAN.
Cable car system

Poma

More than 70 years of experience, a mountain of innovations, a prize list of world records and world premieres, led POMA from the alpine tops to the big Cities, to the most symbolic sites on the planet. At the heart of its successes, the motors of its history, lie the passions of the people from POMA. Carried by their vision, their will, and their energy to reach new horizons, new peaks. The cable, more than a way of transporting, was made a symbol… A symbol of a strong and long-lasting link to move closer to the people, to the cultures, and to the natural world.
TBM

NFM Technologies

As a high-tech mechanical engineering firm, NFM Technologies designs and manufactures high technical added-value equipment and systems for underground work, nuclear power, oil and gas, major structures and transport industries.
error: Content is protected !!